MENU

Yến sào Nhiên Hương

Địa chỉ: 43/2K Phan Văn Đối, Tiền Lân 1, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM

Email: yensaonhienhuong@gmail.com

Điện thoại: 0977 589 977

Website: yensaonhienhuong.com

YẾN THÔ TUYỂN CHỌN
1.250.000 đ

YẾN THÔ TUYỂN CHỌN

50GR
100GR
YẾN THÔ SIÊU SẠCH, ÍT LÔNG
1.400.000 đ

YẾN THÔ SIÊU SẠCH, ÍT LÔNG

50GR
100GR
YẾN TINH CHẾ
1.800.000 đ1.900.000 đ

YẾN TINH CHẾ

50GR
100GR
YẾN RÚT LÔNG THƯỢNG HẠNG
2.200.000 đ2.250.000 đ

YẾN RÚT LÔNG THƯỢNG HẠNG

50GR
100GR
YẾN CHƯNG SẴN
55.000 đ65.000 đ

YẾN CHƯNG SẴN

75ml
120ml
200ml

Yến sào Nhiên Hương